Kontakty

Prevádzkovateľ:
Beata Kaplanová
Astrová 1764/8
020 01 Púchov

mobil : 0910 493 577
    0948 798 119
email : info@gazdinkabeva.sk
web : www.gazdinkabeva.sk